• Ton Oosterhuis
  • Jaar1954
  • UitgeverijArbeiderspers
plaatje van De Kleine Ranseldrager

Een verhaal uit de tachtigjarige oorlog over Peter, de kleine ranseldrager in het leger van Parma in 1579 tijdens het beleg van Maastricht.

Geillustreerd door Pim van Boxsel.