Archief

Het tragische leven van Jan van Renesse

Verschenen in het jaarboek Kroniek van het land van de zeemeermin (Schouwen-Duiveland) 2016.

80

Verzameld bij zijn tachtigste verjaardag.

Een eigen plek

Over het AJC-kampeerterrein te Buurse. Opgetekend uit de bronnen en uit de verhalen van wie het hebben meegemaakt.

De rode roos voorop

Restanten uit het magazijn

De rijmende bakker

Ravi en de Binkie-balladen

Een boek voor Finn

Niet om het gewin, maar voor het gezin

Een beschrijving van de ontwikkeling van de grote verbruikscoöperatie CO-OP sinds 1865. In 1965 zou bij honderd jaar CO-OP een gedenkboek verschijnen, maar de tekst bleef dertig jaar in de la, onder meer omdat CO-OP noodlijdend was. De ondergang kwam dan ook circa acht jaar later (schulden, verliezen enzovoort). Deze geschiedschrijving, verlucht met veel zwart-witfoto’s, …

Groot Historisch Dierenboek

Honden in de Historie

Het jaar van de Kat

Het dorp van mijn grootvader

De Geuzen van Dokkum

Gedreven door verlangen naar vrijheid en afkeer van vreemde overheersing, sluit schipperszoon Fokke Abels uit Dokkum zich aan bij het Verbond der Vrije Friezen, waardoor hij veel avonturen beleeft. Een verhaal uit het begin van de Tachtigjarige Oorlog,  gebaseerd op historische gegevens, waarin zowel inzicht wordt gegeven in de geschiedenis als in de betekenis van …

De Pijl van Zeno

‘De pijl van Zeno’ geeft een historisch overzicht van de statistiek. Het boekje beschrijft o.a. de ontwikkeling van de kansberekening, de ontdekking van de foutenkromme, de ontwikkeling van de regressie-analyse en het ontstaan van diverse statistische toetsen. Oosterhuis toont aan, dat statistische ontwikkelingen ontstaan omdat concrete problemen in b.v. de demografie, de sociale wetenschappen en …

De Geschiedenis van de Toekomst

Aan de hand van groei van religies, rampen, oorlogen, opkomst en verval van wereldrijken wordt gesuggereerd dat de wereldgeschiedenis een zich om de 2160 jaar herhalend gegeven is, dat iets kan zeggen over de toekomst. Dit is een boek dat nauwkeurig voldoet aan wat de titel belooft. Het analyseert het verleden en geeft – op …

Christine de Pizan

Mijn tweede leven

Zeventig jaar geleden debuteerde Ton Oosterhuis met gedichten en verhalen in het clandestiene tijdschrift Zaans Groen. Dat speelde zich af in de beruchte hongerwinter van 1945. Een leven lang schrijven en dichten is daarop gevolgd. Veel van zijn liedjes, verzen en verhalen kregen vaak een tweede leven in bloemlezingen. Uit het vele dat van zijn …

De argeloze jaren

Na 75 jaar kijkt Ton Oosterhuis terug op zijn tijd als schooljongen aan het Zaanlands Lyceum. Hij groeide op in Zaandam, schuin tegenover de Bullekerk. Het waren de argeloze jaren van de schooljongen, de puber en de adolescent. Het boek begint met het verhaal van de moord op landwachter Dirk Gerrit Hagoort (1902-1944), een gebeurtenis …

Mijn papieren boot

Ter gelegenheid van zijn negentigste verjaardag stelde Ton Oosterhuis (pseudoniem Fred van Enske) een bloemlezing samen van zijn poëtisch werk uit de afgelopen 75 jaar. Veel ervan vond zijn weg in allerlei kranten en tijdschriften, maar meer nog bleef ongepubliceerd in de la liggen. Vanaf zijn pubertijd in de oorlogsjaren tot de herfst van zijn …