• Ton Oosterhuis
  • Jaar1972
  • UitgeverijStrengholt
  • ISBN9789060102824
plaatje van De Geuzen van Dokkum

Gedreven door verlangen naar vrijheid en afkeer van vreemde overheersing, sluit schipperszoon Fokke Abels uit Dokkum zich aan bij het Verbond der Vrije Friezen, waardoor hij veel avonturen beleeft. Een verhaal uit het begin van de Tachtigjarige Oorlog,  gebaseerd op historische gegevens, waarin zowel inzicht wordt gegeven in de geschiedenis als in de betekenis van begrippen als recht en vrijheid.