Archief

Het tragische leven van Jan van Renesse

Verschenen in het jaarboek Kroniek van het land van de zeemeermin (Schouwen-Duiveland) 2016.

80

Verzameld bij zijn tachtigste verjaardag.

Een eigen plek

Over het AJC-kampeerterrein te Buurse. Opgetekend uit de bronnen en uit de verhalen van wie het hebben meegemaakt.

Basisboek Marketing

Werkboek bij Statistiek voor Marketingbeslissingen

De rode roos voorop

Restanten uit het magazijn

De rijmende bakker

Ravi en de Binkie-balladen

Een boek voor Finn

Niet om het gewin, maar voor het gezin

Een beschrijving van de ontwikkeling van de grote verbruikscoöperatie CO-OP sinds 1865. In 1965 zou bij honderd jaar CO-OP een gedenkboek verschijnen, maar de tekst bleef dertig jaar in de la, onder meer omdat CO-OP noodlijdend was. De ondergang kwam dan ook circa acht jaar later (schulden, verliezen enzovoort). Deze geschiedschrijving, verlucht met veel zwart-witfoto’s, …

Twee dorpen, twaalf polders

Groot Historisch Dierenboek

Honden in de Historie

Het jaar van de Kat

Het dorp van mijn grootvader

De dichters van de grote oorlog

In veertien regels

De Geuzen van Dokkum

Gedreven door verlangen naar vrijheid en afkeer van vreemde overheersing, sluit schipperszoon Fokke Abels uit Dokkum zich aan bij het Verbond der Vrije Friezen, waardoor hij veel avonturen beleeft. Een verhaal uit het begin van de Tachtigjarige Oorlog,  gebaseerd op historische gegevens, waarin zowel inzicht wordt gegeven in de geschiedenis als in de betekenis van …

De Pijl van Zeno

‘De pijl van Zeno’ geeft een historisch overzicht van de statistiek. Het boekje beschrijft o.a. de ontwikkeling van de kansberekening, de ontdekking van de foutenkromme, de ontwikkeling van de regressie-analyse en het ontstaan van diverse statistische toetsen. Oosterhuis toont aan, dat statistische ontwikkelingen ontstaan omdat concrete problemen in b.v. de demografie, de sociale wetenschappen en …