• Ton Oosterhuis
  • Jaar1996
  • UitgeverijBert Bakker
  • ISBN90-351-1778-6
  • Bestellen
plaatje van Lumey, de vossestaart

Admiraal Lumey, ook wel graaf Willem van der Marck genaamd, stond aan de wieg van de beweging die zich met de erenaam ‘geuzen’ zou tooien. Hij zou hen leiden tot het eind toe, tot het moment waarop zij Holland voor de prins van Oranje hadden veroverd, en de Republiek der Zeven Provincien gestalte kreeg. De betekenis van deze man, die zo’n centrale rol vervulde aan het begin van de tachtigjarige strijd om onze onafhankelijkheid, is door Nederlanderse historici altijd gekleineerd of niet serieus genomen.