Archief

Het tragische leven van Jan van Renesse

Verschenen in het jaarboek Kroniek van het land van de zeemeermin (Schouwen-Duiveland) 2016.

Een eigen plek

Over het AJC-kampeerterrein te Buurse. Opgetekend uit de bronnen en uit de verhalen van wie het hebben meegemaakt.

Niet om het gewin, maar voor het gezin

Een beschrijving van de ontwikkeling van de grote verbruikscoöperatie CO-OP sinds 1865. In 1965 zou bij honderd jaar CO-OP een gedenkboek verschijnen, maar de tekst bleef dertig jaar in de la, onder meer omdat CO-OP noodlijdend was. De ondergang kwam dan ook circa acht jaar later (schulden, verliezen enzovoort). Deze geschiedschrijving, verlucht met veel zwart-witfoto’s, …

Twee dorpen, twaalf polders

Het dorp van mijn grootvader

De Pijl van Zeno

‘De pijl van Zeno’ geeft een historisch overzicht van de statistiek. Het boekje beschrijft o.a. de ontwikkeling van de kansberekening, de ontdekking van de foutenkromme, de ontwikkeling van de regressie-analyse en het ontstaan van diverse statistische toetsen. Oosterhuis toont aan, dat statistische ontwikkelingen ontstaan omdat concrete problemen in b.v. de demografie, de sociale wetenschappen en …

De Geschiedenis van de Toekomst

Aan de hand van groei van religies, rampen, oorlogen, opkomst en verval van wereldrijken wordt gesuggereerd dat de wereldgeschiedenis een zich om de 2160 jaar herhalend gegeven is, dat iets kan zeggen over de toekomst. Dit is een boek dat nauwkeurig voldoet aan wat de titel belooft. Het analyseert het verleden en geeft – op …

De geheimen van Melis Stoke

Ridder Jan van Renesse (1266-1306) is in België een beroemdheid door zijn leidende rol in de Guldensporenslag van 1302. Maar in Nederland is hij nauwelijks bekend hoewel zijn rol ook daar zeker niet onbelangrijk was. De oorzaak voor die merkwaardige vertekening van de geschiedenis moeten we zoeken in het werk van de klerk Melis Stoke, …

Het geheim van het Wilhelmus

De geheimen van Gizeh

Theo Arosius studeerde geschiedenis en sociologie en schreef zowel een aantal historische studies en verhalen als ook een paar leerboeken over statistiek en marketing. Met die dubbelzijdige belangstelling onderzocht hij de wiskunde van het oude Egypte in een poging de geheimen van Gizeh te ontraadselen. De verrassende resultaten van zijn zoektocht worden nu gepresenteerd in …

Het geheim van Nostradamus

Over 500 jaar zal men meer rekening met hem houden, hij die het sieraad was van zijn tijd. Plotseling zal hij een groot licht doen schijnen, dat hen deze eeuw zeer tevreden doet zijn. Met deze woorden in kwatrijn 3.94 van zijn Centuriën voorspelde de ziener Nostradamus dat zijn werk pas in onze eeuw zou …

Mijn tweede leven

Zeventig jaar geleden debuteerde Ton Oosterhuis met gedichten en verhalen in het clandestiene tijdschrift Zaans Groen. Dat speelde zich af in de beruchte hongerwinter van 1945. Een leven lang schrijven en dichten is daarop gevolgd. Veel van zijn liedjes, verzen en verhalen kregen vaak een tweede leven in bloemlezingen. Uit het vele dat van zijn …

De argeloze jaren

Na 75 jaar kijkt Ton Oosterhuis terug op zijn tijd als schooljongen aan het Zaanlands Lyceum. Hij groeide op in Zaandam, schuin tegenover de Bullekerk. Het waren de argeloze jaren van de schooljongen, de puber en de adolescent. Het boek begint met het verhaal van de moord op landwachter Dirk Gerrit Hagoort (1902-1944), een gebeurtenis …

De goddelijke vrouwen van Rome

In de geschiedschrijving wordt de hoofdrol vrijwel altijd toegeschreven aan de mannen. In stambomen van vorstenhuizen wordt doorgaans alleen de afstamming langs de mannelijke lijn afgebeeld. Toch was de vrouwelijke lijn minstens even belangrijk en in veel gevallen zelfs belangrijker, zoals bij de farao’s in het oude Egypte. Dit boek behandelt de these dat dit …

De doornhaag om de kruidentuin

In dit boek van Ton Oosterhuis, die eerder het leven van Lumey, de admiraal van de watergeuzen onder de loep nam, valt het volle licht op diens vice-admiraal Bartolt Entens van Mentheda. Deze biografie, die leest als een avonturenroman, is eigenlijk een poging tot rehabilitatie, want over geen van onze vaderlandse helden is zoveel onzin …

De moordzaak Floris de Vijfde

Ton Oosterhuis schreef een nieuw hoofdstuk in het eeuwenlange verhaal over Floris de Vijfde. Riddereer, bloedwraak en eedbreuk zijn de ingrediënten voor de moord op Graaf Floris. Hoofdrolspelers als Gerard van Velzen en jan van Cuyck komen in een nieuw licht te staan. Getuigenverklaringen worden ontrafeld, reputaties Onderzocht, gebeurtenissen anders geïnterpreteerd. Onthuld wordt wie achter …

Lumey, de vossestaart

Admiraal Lumey, ook wel graaf Willem van der Marck genaamd, stond aan de wieg van de beweging die zich met de erenaam ‘geuzen’ zou tooien. Hij zou hen leiden tot het eind toe, tot het moment waarop zij Holland voor de prins van Oranje hadden veroverd, en de Republiek der Zeven Provincien gestalte kreeg. De …

Het geheim van de Ramapo Mountains

Op zo’n vijftig kilometer van de wereldstad New York woont al eeuwen een verborgen volk in de Ramapo Mountains. Ze pretenderen de laatste indianenstam te zijn, maar anderen noemen hen negers of schelden hen uit voor Jackson Whites. Kenmerkend zijn toch vooral hun Nederlandse familienamen en in de vorige eeuw spraken ze nog een Nederlands …

De roofmoord op Roscius

De roofmoord op Roscius speelt zich af in Rome, toen de wrede dictator Sylla heerste. De jonge advocaat Marcus Tullius Cicero treedt voor de eerste keer als advocaat op in een moordzaak. De verdachte is Sextus Roscius van Ameria. De aanklagers genieten de machtige bescherming van de dictator. Met veel speurwerk slaagt Cicero erin de …