• Ton Oosterhuis
  • Jaar2000
  • UitgeverijSdU
  • ISBN9789012089340
  • Bestellen
plaatje van Niet om het gewin, maar voor het gezin

Een beschrijving van de ontwikkeling van de grote verbruikscoöperatie CO-OP sinds 1865. In 1965 zou bij honderd jaar CO-OP een gedenkboek verschijnen, maar de tekst bleef dertig jaar in de la, onder meer omdat CO-OP noodlijdend was. De ondergang kwam dan ook circa acht jaar later (schulden, verliezen enzovoort). Deze geschiedschrijving, verlucht met veel zwart-witfoto’s, heeft alsnog het verleden van CO-OP aan de vergetelheid onttrokken. Uit het met veel verve geschreven boek blijkt, dat de verbruikscoöperatie in een behoefte, vooral van de minst draagkrachtige bevolkingsgroepen, voorzag. Desondanks failleerde de onderneming – mede door mismanagement – in 1973. Er blijven echter nog wel plaatselijk winkels bestaan van de CO-OP, al is de grote verbruikscoöperatie verdwenen. De auteur beschrijft de geschiedenis van de verbruikscooperatie, als gezegd, met verve, zodat het in vijf perioden (1865-1990) ingedeelde boek zich prettig laat lezen, al is bijzondere belangstelling voor het wezen van de coöperatie nodig om het te volgen.