• Ton Oosterhuis
  • Jaar1994
  • UitgeverijStrengholt
  • ISBN9789060108208
plaatje van De Geschiedenis van de Toekomst

Aan de hand van groei van religies, rampen, oorlogen, opkomst en verval van wereldrijken wordt gesuggereerd dat de wereldgeschiedenis een zich om de 2160 jaar herhalend gegeven is, dat iets kan zeggen over de toekomst.

Dit is een boek dat nauwkeurig voldoet aan wat de titel belooft. Het analyseert het verleden en geeft – op basis van de stelling dat de geschiedenis zich herhaalt – een schets van wat komen gaat. Hoewel het op het eerste gezicht geplaatst kan worden tussen de tarotkaarten en het Groot Wichelroedeboek, onderscheidt het zich nadrukkelijk in de overvloed van quasimetafysische publicaties door de nuchtere en strikt wetenschappelijke aanpak van de auteur. Ton Oosterhuis weet op werkelijk adembenemende wijze het meer dan aannemelijk te maken dat in het gebeuren op aarde een systeem zit. De overweldigende hoeveelheid controleerbare feiten waarmee hij ons confronteert, kunnen geen andere conclusie toelaten dan dat de geschiedenis zich werkelijk iedere 2160 jaar herhaalt.

  • De wereld zal niet ondergaan, maar de Verenigde Staten zullen in de vorm van aardbevingen alsook door commerciële achteruitgang, hun rol als wereldleider verliezen.
  • Moskou zal na veel interne strijd herrijzen als de wereldmacht van de toekomst. De islam zal zijn hardnekkigste tegenstander zijn. Duitsland en Japan zullen vernederd en vernietigd worden.
  • Milieurampen werden ook 2160 jaar geleden al met grote stelligheid voorspeld.
  • Zorg voor egocentrische levenshouding, materialistische motieven en een slinkende bevolking hielden de schrijvers van de beschaafde wereld ook 2160 jaar geleden al bezig.
  • Uit een verwarde en verwarrende 21ste eeuw vol burgeroorlogen, zal de wereld uiteindelijk toch onder een internationaal gezag de weg naar vrede en veiligheid inslaan.

Een boek voor kritische geesten met net voldoende bereidheid om van het ongewone en schokkende kennis te nemen en zich onbevooroordeeld te laten leiden in een wetenschappelijk avontuur met onverwachte vergezichten en onthullingen.


De auteur noemt zich spiralogisch onderzoeker: spiralogie is een zelfbedachte term voor een door de schrijver opgemerkt ‘verborgen scenario’ in het wereldgebeuren, gekenmerkt door herhaling. De onderzoeker stelt en wil aantonen dat de geschiedenis basispatronen kent. Bij deze ‘ritmische beweging in de wereldgeschiedenis’ gaat het steeds om perioden van 2160 jaar; deze tijdsduur is berekend op grond van Bijbelse getallen. Het gegeven van herhaling wordt aan de hand van vele voorbeelden uitgewerkt, o.a. de 7 wereldwonderen (toen en nu); opkomst van religies; rampen; oorlogen; ontstaan, structuur, cultuur en verval van wereldrijken als Egypte, Romeinse Rijk, China. Ten slotte schetst de auteur de toekomst. Het onderhoudende boek is vlot geschreven en boeiend gecomponeerd. Afgezien van de spannende ‘bewijsvoering’ van wat wordt gesteld, is het een rijke bron van informatie t.a.v. historische gebeurtenissen, religie, astrologie, getallenleer, symboliek, literatuur. Het is rijkelijk geïllustreerd met kleine zwart-wit afbeeldingen. Met noten en register.
(Biblion recensie, K. Scholten Wassink.)