• Ton Oosterhuis
  • Jaar1991
  • UitgeverijFontein
  • ISBN90-261-0428-6
plaatje van De Pijl van Zeno

‘De pijl van Zeno’ geeft een historisch overzicht van de statistiek. Het boekje beschrijft o.a. de ontwikkeling van de kansberekening, de ontdekking van de foutenkromme, de ontwikkeling van de regressie-analyse en het ontstaan van diverse statistische toetsen. Oosterhuis toont aan, dat statistische ontwikkelingen ontstaan omdat concrete problemen in b.v. de demografie, de sociale wetenschappen en de biologie om een oplossing vragen. Deze ontwikkelingen zijn in gang gezet door mensen die in een bepaalde cultuur leven, zoals Huygens, Bayers en Fisher. Ook aan dit aspect schenkt de schrijver ruime aandacht. Het boekje bevat 16 pagina’s met foto’s, figuren en dergelijke. Tevens is een persoons- en een onderwerpenregister toegevoegd. De schrijver, die gewerkt heeft in de journalistiek en de reclame en de studies geschiedenis en sociologie heeft voltooid, heeft een gedegen (maar luchtig geschreven) boekje gemaakt. Het is geschikt voor een ruim publiek dat, ondanks het feit dat van statistische formules weinig gebruik wordt gemaakt, wel over ruime statistische voorkennis moet beschikken.
(Biblion recensie, W. Westerman.)