Archief

De hovelingen

Dit deel met gedichten van de tijdgenoten van Charles d’Orleans (1394-1465) bestaat uit zowel rondelen als balladen. De rondelen begonnen al in de dertiende eeuw met Adam de la Halle (1240 -1287). De veertiende eeuw was de bloeitijd van de oorspronkelijke ballade. Het was Guillaume de Machaut (1300-1377), die als dichter en componist zoveel gezag …