Archief

De hovelingen

Dit deel met gedichten van de tijdgenoten van Charles d’Orleans (1394-1465) bestaat uit zowel rondelen als balladen. De rondelen begonnen al in de dertiende eeuw met Adam de la Halle (1240 -1287). De veertiende eeuw was de bloeitijd van de oorspronkelijke ballade. Het was Guillaume de Machaut (1300-1377), die als dichter en componist zoveel gezag …

In het voetspoor van Ronsard

In de literaire wereld van Frankrijk heeft lange tijd onenigheid bestaan over de vraag door wie en wanneer het eerste Franse sonnet werd geschreven. Het was duidelijk een product van de Renaissance, de tijd waarin het opkomende Frankrijk veel importeerde uit het cultureel meer ervaren Italië. Het bekendste voorbeeld is natuurlijk de Mona Lisa die …

De weemoedige prins

De onaangename kant van de Frans-Engelse verhoudingen, culminerend in een honderdjarige oorlog, was vooral van grote invloed op het leven van Charles d’Orleans (1394-1465). Na de slag van Azincourt in 1415 werd deze prins krijgsgevangene in Engeland. Het kostte hem vijfentwintig jaren van zijn leven. Na zijn vrijlating in 1440 trok hij zich terug op …

Sonnetten die Shakespeare las

Vele tientallen sonnetten uit de tijd van William Shakespeare en de eeuwen na hem heeft Fred van Enske verzameld en opnieuw vertaald in een eigentijdse versie. Zelf leidt hij zijn serie vertalingen in met de woorden “Voor vele lezers staan de sonnetten van William Shakespeare als een toren in een leeg landschap, als een zeldzame …