Archief

De dichters van de grote oorlog

In veertien regels

Mijn papieren boot

Ter gelegenheid van zijn negentigste verjaardag stelde Ton Oosterhuis (pseudoniem Fred van Enske) een bloemlezing samen van zijn poëtisch werk uit de afgelopen 75 jaar. Veel ervan vond zijn weg in allerlei kranten en tijdschriften, maar meer nog bleef ongepubliceerd in de la liggen. Vanaf zijn pubertijd in de oorlogsjaren tot de herfst van zijn …

Sonnetten die Queen Victoria las

Voor het omslag van deze bundel met sonnetten uit haar eeuw werd uiteraard gezocht naar een afbeelding van koningin Victoria. Van de vele mogelijkheden werd uiteindelijk gekozen voor een fragment van de prent die Jugendstil-artiest Alfons Mucha (1860 – 1939) in 1897 vervaardigde voor de verpakking van chocolaatjes van Nestlé. Want eigenlijk waren sonnetten voor …

Sonnetten en Rondelen die Engeland las

Voor wie de liefde wil bezingen zijn die oude versvormen, het sonnet en het rondeel, eeuwenlang favoriet geweest. Ze werden dankbaar ontleend aan de cultuur van Italië en Frankrijk waar ze ontstonden in de middeleeuwen. Gevonden liefde of verloren liefde, ze wekken gevoelens die zich altijd weer laten vertolken in veertien of dertien regels. Dat …

De maagd van Orleans

Het meesterwerk van Voltaire. Voor het eerst in het Nederlands. Ooit heeft Fred van Enske een regenachtige vakantie toch nog nuttig gemaakt door zich te werpen op de vertaling van La Pucelle, het gedicht dat meer dan enig ander werk Voltaire (1694–1778) zowel verguizing als roem heeft bezorgd. Het werd neergesabeld en verguisd, maar het …

De hovelingen

Dit deel met gedichten van de tijdgenoten van Charles d’Orleans (1394-1465) bestaat uit zowel rondelen als balladen. De rondelen begonnen al in de dertiende eeuw met Adam de la Halle (1240 -1287). De veertiende eeuw was de bloeitijd van de oorspronkelijke ballade. Het was Guillaume de Machaut (1300-1377), die als dichter en componist zoveel gezag …

In het voetspoor van Ronsard

In de literaire wereld van Frankrijk heeft lange tijd onenigheid bestaan over de vraag door wie en wanneer het eerste Franse sonnet werd geschreven. Het was duidelijk een product van de Renaissance, de tijd waarin het opkomende Frankrijk veel importeerde uit het cultureel meer ervaren Italië. Het bekendste voorbeeld is natuurlijk de Mona Lisa die …

Van Parijs naar de Parnassus

Het is een galerij van grote namen die in deze bundel wordt gepresenteerd. Van Alfred de Vigny (1797 – 1863) en Alfred de Musset (1810 1857) via Charles Baudelaire (1821 – 1867) naar Nobelprijswinnaar Sully Prudhomme (1839 – 1907). Maar in hun schaduw vertoefden tientallen andere dichters, want het was een vruchtbare eeuw voor het …

De weemoedige prins

De onaangename kant van de Frans-Engelse verhoudingen, culminerend in een honderdjarige oorlog, was vooral van grote invloed op het leven van Charles d’Orleans (1394-1465). Na de slag van Azincourt in 1415 werd deze prins krijgsgevangene in Engeland. Het kostte hem vijfentwintig jaren van zijn leven. Na zijn vrijlating in 1440 trok hij zich terug op …

Sonnetten die Shakespeare las

Vele tientallen sonnetten uit de tijd van William Shakespeare en de eeuwen na hem heeft Fred van Enske verzameld en opnieuw vertaald in een eigentijdse versie. Zelf leidt hij zijn serie vertalingen in met de woorden “Voor vele lezers staan de sonnetten van William Shakespeare als een toren in een leeg landschap, als een zeldzame …

Rupert Brooke

Rupert Brooke schreef meer dan alleen The Soldier Rupert Brooke, geboren op 3 augustus 1887 in Rugby, is de geschiedenis ingegaan als de man van dat ene gedicht The soldier dat aan het begin van de Eerste Wereldoorlog verscheen en in geen bloemlezing zal ontbreken. Hij beleefde een comfortabele jeugd en groeide al snel uit …